Razvojni projekti

Drop&Weld

Pilotno-demonstracijski projekt »Drop&Weld – napredne tehnologije za zeleno transformacijo procesov varjenja v tovarnah prihodnosti« je sofinanciran s pomočjo nepovratnih sredstev Evropske unije – NextGenerationEU v okviru Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DP NOO). Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si).

 »Financira Evropska unija – NextGenerationEU« 

Namen in cilji operacije:

V okviru PD projekta Drop&Weld bomo razvili novo inovativno procesno rešitev za učinkovito avtomatizacijo ročnih procesov varjenja nestandardiziranih izdelkov z možnostjo hitre in učinkovite prilagoditve na nov varilni proces, za kar na trgu ni učinkovitih rešitev. Končno rešitev bomo validirali in demonstrirali v operativnem okolju industrijskega proizvodnega procesa, tako da bo Drop&Weld proces potrjen v končni obliki, demonstriran in primeren za uporabo v realnem okolju. Predhodne analize so pokazale na številne ugodne vplive pri zamenjavi ročnih varilnih procesov z avtomatskimi. Inovativni visokotehnološki varilni proces Drop&Weld bo omogočil zeleni prehod tudi pri avtomatizaciji varilnih procesov unikatnih in nestandardiziranih izdelkov. Inovacija ima velik tržni potencial pri robotizaciji procesov varjenja v tovarnah prihodnosti na globalni ravni v različnih industrijskih sektorjih.

 

Konzorcij: ŠKRLJ d.o.o., Alpineon d.o.o., TASKING Labs d.o.o.
Trajanje: 1.10.2022 - 30.9.2025
Vrednost projekta: 2.067.520,10 EUR
Predvidena vrednost sofinanciranja: 998.841,21 EUR

Spletno mesto razpisa: www.spiritslovenia.si/razpis/388.

 
Spirit
MGTS
NEXTGen
Noo

APTACS

Naziv programa: Napredni kontrolni sistem za medicinske pospeševalnike - APTACS

Nosilec projekta: Cosylab d.o.o.
Partner: iSYSTEM Labs d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Rak predstavlja enega izmed dveh najpogostejših vzrokov smrti v Sloveniji kakor tudi drugje na svetu. Skupaj s srčno žilnimi boleznimi sta leta 2013 predstavljala vzrok kar 70 odstotkov vseh smrti na svetu. Rak je bolezen, ki korenito spremeni kvaliteto življenja in se v mnogih primerih konča s smrtjo – samo leta 2008 je po svetu za rakom zbolelo 12,7 milijonov ljudi, umrlo pa 7,6 milijona. Z razvojem tehnologije in njeno povečano dostopnostjo pa se izboljšujejo tudi zmožnosti za boj s to boleznijo. Ena takšnih tehnologij je protonska terapija, ki predstavlja učinkovito napredno metodo, saj je izboljšana oblika radioterapije, ki uporablja protone za uničevanje obolelega tkiva. Pri protonski terapiji se v primerjavi z ostalimi oblikami radioterapije večina energije sprosti na točno določenem mestu in določeni globini, pri čemer je absorbirana energija pred in za to globino zanemarljivo nizka. Takšno obsevanje ima zato tudi veliko manj stranskih in neželenih učinkov v primerjavi z obsevanjem z rentgensko terapijo. Protonska terapija je še posebej priporočljiva in veliko bolj primerna kot konvencionalna radioterapija, za zdravljenje rakavih obolenj pri otrocih in mladostnikih.

Namen in cilj operacije APTACS je razviti inovativno tehnološko rešitev »Napredni kontrolni sistem za medicinske pospeševalnike za zdravljenje raka s protonsko terapijo«, katerega prednost v primerjavi s produkti na trgu bo predvsem boljša zanesljivost, natančnost, usklajenost in hitrost delovanja, s čimer bomo dosegli konkurenčno prednost s prehodom na naslednjo generacijo terapije na področju protonskega zdravljenja raka.

Glavni cilji operacije APTACS so razvoj:

  • MMF – Medical middleware framework;
  • Sistema za arhiviranje informacij o delovanju pospeševalnika in njegovih komponent;
  • Sinhronizacije časovnega izvajanja funkcij komponent naprave za medicinski pospeševalnik;
  • Varnostnega sistema za medicinske pospeševalnike,
  • Naprednega kontrolnega sistema za medicinske pospeševalnike.

Rezultat operacije bo tako prvi napreden in natančen univerzalni kontrolni sistem, ki bo razvit namensko za protonsko terapijo in bo upošteval vse specifike terapije in delovanja takih sistemov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si. Višina sofinanciranja operacije znaša 481.479,70 EUR

KROP 2013

V obdobju od 14.1.2014 do 28.2.2015 smo v okviru razvojno raziskovalnega področja, na katerem deluje okvirno 2/3 zaposlenih podjetja, izvajali operacijo oz. projekt Koncept visoko hitrostnega zajemanja in obdelovanja digitalnih podatkov z vezji FPGA, ki je bil potrjen za sofinanciranje v okviru javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013, z sklepom MGRT št. 4300-63/2013/474 z dne 14.1.2014.V okviru predmetne operacije je bila ustanovljena nova raziskovalno skupina >Visoko hitrostni vmesniki< in registrirana pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Namen razpisa je bil krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Rezultat programa je vzpostavljena nova RR skupina v podjetju na novih razvojno raziskovalnih področjih registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji RS za raziskovalno dejavnost.

Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013 v okviru: OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007 - 2013

1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

 

Prvi wireless debugger

Na pobudo proizvajalca ročnega orodja Hilti smo leta 2013 razvili prvi wireless debugger na svetu za ARM Cortex-M arhitekturo. Inovativna rešitev jim je omogočila vgradnjo debuggerja v njihova brezvrvična orodja (npr. vrtalnik) ter vpogled in prilagajanje parametrov kontrolnega algoritma motorja v živo pod obremenitvijo in na terenu.

Predstavitev wireless debuggerja na sejmu v ZDA jeseni 2013 je zbudil tudi zanimanje Googlevih inženirjev v okviru njihovega LOON (Ballon-Powered Internet) projekta.

KROP 2012

V obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2014 smo v okviru razvojno raziskovalnega področja, na katerem deluje okvirno 2/3 zaposlenih podjetja, izvajali operacijo oz. projekt Koncept testiranja varnostno kritičnih vgrajenih (embedded) sistemov, ki je bil potrjen za sofinanciranje v okviru javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013, z sklepom MGRT št. 631-41/2012/204 z dne 24.12.2012.

V okviru predmetne operacije je bila ustanovljena nova raziskovalno skupina >Raziskave vgrajenih sistemov< in registrirana pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Namen razpisa je bil krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov za polni delovni cas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih raziskovalnih, razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Rezultat programa je vzpostavljena nova ali razširjena RR skupina v podjetju registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji RS za raziskovalno dejavnost in izveden program RR skupine, ki ga oblikuje podjetje glede na svoje potrebe. Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012 v okviru: OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007 - 2013

1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

FAIR

FAIR je eden največjih svetovnih raziskovalnih centrov za raziskavo antiprotonskih in ionskih delcev v Darmstadtu v Nemčiji. Več o FAIR-u na: www.fair-center.eu

Kot član kozorcija Tehnodrom d.o.o. smo bili izbrani na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za izvedbo naročila za razvoj raziskovalne opreme za prispevek Republike Slovenije k izgradnji centra FAIR z dne 29.7.2011. Celotni slovenski prispevek je sestavljen iz programske in strojne opreme in je sestavljen iz dveh ločenih sklopov: diagnostični sklop ter prispevek pri razvoju kontrolnega sistema. iSYSTEM Labs d.o.o. v okviru konzorcija sodeluje pri razvoju in izdelavi FAIR časovnega sistema (FAIR timing system) v sklopu prej omenjenega razvoja kontrolnega sistema.