Medijski center

iSYSTEM v projektu Drop&Weld

Predstavnik vodilnega konzorcijskega partnerja Škrlj d.o.o. je na SPIRIT Slovenija podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta Drop&Weld in s tem potrdil skupno zavezanost k trajnostnemu razvoju in rasti. V projektnem konzorciju sodelujeta še tehnološka partnerja Alpineon d.o.o. in iSYSTEM Labs d.o.o..


V pilotno-demonstracijskem projektu Drop&Weld – napredne tehnologije za zeleno transformacijo procesov varjenja v tovarnah prihodnosti bomo projektni partnerji razvili novo inovativno procesno rešitev za učinkovito avtomatizacijo ročnih procesov varjenja nestandardiziranih izdelkov z možnostjo hitre in učinkovite prilagoditve na nov varilni proces, za kar na trgu ni učinkovitih rešitev. Končno rešitev bomo validirali in demonstrirali v operativnem okolju industrijskega proizvodnega procesa pri nosilnem partnerju, tako da bo Drop&Weld proces potrjen v končni obliki, demonstriran in primeren za uporabo v realnem okolju.

Predhodne analize so pokazale na številne ugodne vplive pri zamenjavi ročnih varilnih procesov z avtomatskimi. Inovativni visokotehnološki varilni proces Drop&Weld bo omogočil zeleni prehod tudi pri avtomatizaciji varilnih procesov unikatnih in nestandardiziranih izdelkov. Inovacija ima velik tržni potencial pri robotizaciji procesov varjenja v tovarnah prihodnosti na globalni ravni v različnih industrijskih sektorjih.

V projektu Drop&Weld bomo v iSYSTEM Labs poskrbeli za razvoj integriranega okolja za sinhronizacijo in prenos podatkov.

Pilotno-demonstracijski projekt Drop&Weld je sofinanciran s pomočjo nepovratnih sredstev Evropske unije – NextGenerationEU v okviru Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DP NOO). Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si).

Nazaj