Razvoj

Že vrsto let razvijamo tehnološko napredna orodja, ki omogočajo programiranje, testiranje, sledenje in razhroščevanje programske kode mikrokrmilnikov. 

Naš BlueBox debugger in analizator skupaj z razvojnim okoljem winIDEA omogoča inženirjem širom sveta podroben vpogled v obnašanje embedded aplikacije. Veliko pozornost posvečamo razvoju programske opreme (winIDEA), ki je ključ našega uspeha in temeljni gradnik naših produktov.

iSYSTEM BlueBox

Razvojne platforme BlueBox vključno z namenskimi adapterji ter moduli za obdelavo analognih in digitalnih signalov

Razvojna okolja

Integrirano razvojno okolje winIDEA, testna aplikacija testIDEA ter programski vmesnik isystem.connect

Interne aplikacije

Spletne aplikacije v jeziku C#, ki temeljijo na podatkovnih zbirkah ter omogočajo agilno produktno vodenje ter razvoj

Continuous Integration

Continuous Integration (CI) je koncept ekstremnega programiranja, ki avtomatizirano izvaja sekvence od prevajanja, testiranja, do same dostave programskega paketa.

Odprtokodni projekti

V okviru naše vizije širjenja znanja doprinašamo svoj del tudi v odprtokodne skupnosti (Open Source) in naše znanje delimo na GitHub-u.