Razvoj

Že vrsto let razvijamo tehnološko napredna orodja, ki omogočajo programiranje, testiranje, sledenje in razhroščevanje programske kode mikrokrmilnikov. 

Naš BlueBox debugger in analizator skupaj z razvojnim okoljem winIDEA omogoča inženirjem širom sveta podroben vpogled v obnašanje embedded aplikacije. Veliko pozornost posvečamo razvoju programske opreme (winIDEA), ki je ključ našega uspeha in temeljni gradnik naših produktov.

iSYSTEM BlueBox

Razvojne platforme BlueBox vključno z namenskimi adapterji ter moduli za obdelavo analognih in digitalnih signalov

Razvojna okolja

Integrirano razvojno okolje winIDEA, testna aplikacija testIDEA ter programski vmesnik isystem.connect

Interne aplikacije

Spletne aplikacije v jeziku C#, ki temeljijo na podatkovnih zbirkah ter omogočajo agilno produktno vodenje ter razvoj