Razvoj internih aplikacij

V TASKING Labs razvijamo lastne spletne aplikacije v jeziku C#, ki temeljijo na podatkovnih zbirkah. Aplikacije nam omogočajo:

  • Učinkovito in agilno sledenje internim procesom kot je razvoj novih orodij, platform, funkcionalnosti, naprav
  • Hitro reševanje vprašanj in zahtev naših strank (Issue Tracker)
  • Centralizirano platformo z naprednimi oblikami algoritmi iskanja (Deep Search), kjer je zbrana in organizirana vsa tehnična dokumentacija podjetja in našim uporabnikom nudi informacije o naših produktih in storitvah