iSYSTEM BlueBox

Celostna analiza kompleksnega vgrajenega sistema
Analiza perifernih modulov

Analiza komunikacije na komunikacijskih protokolih
Časovna korelacija izvajanja ukazov na procesorju in zunanjem okolju

Razvojno orodje BlueBox

BlueBox je skupno ime za razvojno orodja in analizatorje oz. platforma, ki omogočajo programiranje, preverjanje, testiranje in sledenje programski kodi s podporo različnih arhitektur (ARM Cortex, Infineon TriCore, Renesas RH850, NXP/ST Power Architecture) in njihovih derivatov.

Osnovne tri platforme so iC5000, iC5700 in iC6000. Z dodatnimi moduli (npr. IOM6 ADIO ali IOM6 CAN/LIN) platforme omogočajo generiranje, opazovanje in sledenje tako digitalnim kot tudi analognim signalom mikrokrmilnikov oz. vgrajenih sistemov.

Več o naših razvojnih orodjih si lahko prebere tukaj

Namenski adapterji in Aktivne Sonde

Različni proizvajalci mikrokrmilniških arhitektur definirajo različne standarde povezav med mikrokrmilnikom in programskim orodjem. Za učinkovit prenos podatkov med BlueBox-om ter mikrokrmilnikom proizvajamo tudi namenske adapterje za posamezne arhitekture. 

Poleg razvojnih platform BlueBox in namenskih adapterjev iSYSTEM Labs izdeluje tudi Aktivne Sonde (Active Probes: Infineon DAP / DAPE, ARM HSSTP II, Infineon AGBT, MPC5x/SPC5x), ki omogočajo enostavnejše in naprednejše programiranje, razhroščevanje in sledenje programski kodi mikrokrmilnikov podjetja, do katerih dostopamo preko različnih konektorjev. Naprave zaradi svoje kompaktne oblike omogočajo preprost priklop testnega sistema v najrazličnejših aplikacijah in situacijah.

Komunikacijski protokol FNet

Razvoj vgrajenih sistemov zahteva ne samo vpogled v delovanje mikrokrmilnikov in procesorjev, ampak tudi celovit pregled zunanjih signalov, sporočil serijskega vodila in večjega števila mikrokrmilnikov, procesorjev ter razvojni plošč hkrati.

V zadnjem desetletju se uporaba večjedrnih procesorjev in multiprocesorjev, SoC (system-on-a-chip) sistemov povečuje z vedno večjo težnjo po njihovi integraciji, ki je še posebej opazna v avtomobilski industriji. Pri podjetju iSYSTEM Labs smo s tem namenom razvili komunikacijski protokol, ki smo ga poimenovali FNet.

FNet je registriran produkt podjetja iSYSTEM Labs, in predstavlja podatkovno vodilo ter komunikacijski protokol, ki omogoča analizo mreže, hitro komunikacijo med mikrokrmilniki in BlueBox-om, sledenje dogodkom na mikrokrmilnikih in v mreži, povezljivost ter sinhronizacijo enega ali večih iSYSTEM debuggerjev in pripadajočih modulov za nadgradnjo.

Napredna razvojna platforma IOM6 Hub

FNet s štirimi konektorji, dodatnimi moduli za obdelavo analognih in digitalnih signalov (IOM6 ADIO) ter serijskima komunikacijskima vodiloma (IOM6 CAN/LIN) in Aktivnimi Sondami (Infineon DAP / DAPE, Infineon AGBT, ARM HSSTP II itd.) ponuja natančno in sinhrono pregledovanje ter sledenje delovanju programa in pretoku informacij med verigo produktov iSYSTEM, ki smo jo poimenovali IOM6 Hub.

Skupaj z IOM6 Hub smo dodali še FBridge (HDMI kabel), ki povezuje dva BlueBox-a iC5700 in sinhronizira njuno delovanje.