Odprtokodni projekti (Open Source)

Imamo bogate izkušnje na področju razvoja vgrajenih sistemov ter razvojnih orodij in analizatorjev, ki omogočajo programiranje, razhroščevanje, testiranje in podrobne časovne in statistične analize izvajanja mikrokrmilniških aplikacij. Podpiramo aktualne arhitekture kot so na primer Arm Cortex, Infineon Aurix, Renesas RH850, NXP/ST Power Architecture in najnovejšo RISC-V arhitekturo neprofitne organizacije RISC-V International.

V okviru naše vizije širjenja znanja doprinašamo svoj del tudi v odprtokodne skupnosti (Open Source). Naše znanje delimo na GitHub-u, tj. spletno orodje, ki je dostopno vsem in s katerim lahko nadzorujemo spremembe dokumentov ali kode, sodelujemo z različnimi razvijalci na istem projektu, obenem kadarkoli obnovimo kodo na prejšnje stanje.

Poleg tega iSYSTEM tudi aktivno sodeluje v naslednjih projektih:

  • Doxygen https://github.com/doxygen 
  • SWIG https://github.com/swig
  • QEMU https://github.com/qemu

Vsi odprtokodni projekti so dostopni na GitHub.

Projekt Opis Dokumentacija
daqIDEA

daqIDEA je preprosto orodje za vizualizacijo podatkov.

daqIDEA

daqIDEA Help


emuSync

Aplikacija emuSync omogoča sinhronizacijo dveh ali več winIDEA instanc kar poenostavi delo pri razvoju in testiranju več procesorskih sistemov.

Z emuSync lahko sočasno izvajamo osnovne operacije na več procesorjih hkrati in določamo razmerje (master/slave) med njimi. Možno je tudi izvajanje uporabnikovih po meri napisanih Python skript ob točno določenih trenutkih med izvajanjem.

emuSync Help

testIDEA

testIDEA testna aplikacija izvaja testiranje na vgrajenih sistemih v realnem času in na realni strojni opremi - iSYSTEM BlueBox.

testIDEA

testIDEA Help

 STM32 Nucleo-144 Debug and Trace Adapter STM32 Nucleo-144 z debug in trace signali in CoreSight 20-pin konektorjem /

Želiš več informacij?

testIDEA
daqIDEA
emuSync