Razvojna okolja

Integrirano razvojno okolje winIDEA

Programsko orodje za razvoj vgrajenih aplikacij na osebnem računalniku se imenuje winIDEA in omogoča, prevajanje, programiranje ter razhroščevanje kode za vgrajene sisteme.

Vgrajene naprave se z osebnim računalnikom povezujejo preko BlueBox platform. Ta kombinacija omogoča razvoj in razhroščevanje programske kode na različnih arhitekturah vgrajenih naprav.

Več si o naših razvojnih okoljih si lahko preberete tukaj.

Orodje za zajem podatkovnega toka winIDEA Analyzer

Eden izmed najbolj učinkovitih razhroščevalnih tehnik na področju vgrajenih sistemov in testiranja je sledenje in snemanje podatkovnega toka (tj. Program flow, Data flow). winIDEA Analyzer je orodje, ki omogoča analizo podatkovnega toka, zajetega z BlueBox razvojnim orodjem in dodatnimi moduli kot so ADIO ali CAN/LIN analizatorji.

Z orodjem Analyzer lahko snemamo in analiziramo programski tok aplikacije, merimo uspešnost izvajanih testov, poiščemo ter odstranimo mrtvo kodo (Dead code); generarimo merilna poročila za različne varnostne standarde; spremljamo izvajanje kode, funkcij in drugih objektov (Task, ISR, Runnable itd.), izvajamo napredne meritve; nadzorujemo obremenitve procesorja (Core load), preverjamo pridobljene podatke (npr. verigo dogodkov operacijskega sistema AUTOSAR z Profiler Inspectors). Poleg zgoraj naštetega lahko zajet ter posnet podatkovni tok vizualiziramo v t.i. oknu Profiler Timeline.

Testna aplikacija testIDEA

Testiranje običajno poteka na osebnih računalnikih, kjer se aplikacija izvaja, medtem ko testIDEA testna aplikacija izvaja testiranje na vgrajenih sistemih v realnem času in na realni strojni opremi - BlueBox. Prevajanje kode in instrumentacija torej ni potrebna, saj testIDEA zajema oz. prikazuje tudi optimizacijo prevajalnika, ker poteka na binarnem nivoju. Uporaba platforme BlueBox-a pri testiranju pa omogoča, da lahko pri odkritju napake takoj pričnemo z razhroščevanjem. testIDEA omogoča preprosto pripravo white in black box testov ter integracijo testne faze v vaš razvoj vgrajenih aplikacij. Uporablja se lahko za dva razreda testiranja, tj.  unit in integracijsko sistemsko testiranje.

Testno aplikacijo testIDEA lahko združimo z drugimi našimi orodji oz. moduli (ADIO, CAN/LIN) za zajem analognih in digitalnih signalov (HIL sistem - Hardware in the Loop system), ustvarjanje testnih signalov itd. Poleg tega se lahko z izvajanjem kode - skriptiranjem oz. avtomatizacijo povežemo s Continuous Integration.

Aplikacijski programski vmesnik winIDEA SDK

Vmesnik za namensko programiranje winIDEA SDK je okolje, v katerem lahko avtomatiziramo oz. konfiguriramo na primer branje spominskega področja (memory area reading), prekinitvene točke (breakpoints), zajem podatkovnega toka (trace), interval pokritja (coverage) itd. v  različnih programskih jezikih, npr. Python, C++, Java, C#, Matlab, Labview.

Več o winIDEA SDK si lahko preberete tukaj.