winIDEA Community Edition

winIDEA Community Edition je brezplačno ARM® Cortex®-M razvojno in testno orodje ter tako kot winIDEA vključuje testno aplikacijo testIDEA ter programski vmesnik isystem.connect. V 32-bitni verziji je primerna za vse operacijske sisteme. 

Poleg tega, da podpira vrsto cenovno ugodnih razvojnih plošč, za katere nudimo tudi primere, vključuje tudi arm-none-eabi GNU toolchain in ostale verzije GCC prevajalnika za ARM® mikrokrmilniško arhitekturo. Prevajalnik drugih proizvajalcev se zlahka integrirajo s prevajalnikom Build Manager, ki je del winIDEA Community Edition.