Diplomske in magistrske naloge

Nudimo ti sodobno opremljeno okolje za raziskave in vsa iSYSTEM razvojna orodja, čez celoten postopek pa te vodijo izkušeni mentorji z obilico nasvetov in napotkov. Za več informacij nam lahko pišeš na jobs@isystem.si.

V iSYSTEM Labs razpisujemo naslednje teme:

Spletna aplikacija za nadzor pametnih vtičnic

Vse naprave, ki jih potrebujemo za razvoj in test, želimo vselej imeti na voljo ter jih na daljavo prižigati in ugašati. Pametne vtičnice oz. PDU (power distribution unit) nam omogočajo dostop do naprav preko spletnih aplikacij.

Za potrebe razvojnih in testnih postopkov v podjetju iSYSTEM Labs potrebujemo namensko spletno aplikacijo, ki bo omogočala centralni nadzor nad mnogimi generičnimi pametnimi vtičnicami.

 
Razvij spletno aplikacijo v jeziku C#, ki bo:
 • Prikazala seznam vseh naprav priklopljenih na posamezne pametne vtičnice ter njihov trenutni status
 • Omogočala oddaljeno prižiganje in ugašanje posamezne naprave
 • Omogočala enostavno dodajanje novih pametnih vtičnic in priklopljenih naprav preko konfiguracijskega obrazca
 • Imela svoj vmesnik REST API za nadzor pametnih vtičnic preko drugih aplikacij

 

Zaželena znanja:

 • Osnovno znanje programskega jezika C#
Testno okolje z oddaljenim dostopom

Za testiranje vgrajene aplikacije v mikrokrmilniku potrebujemo razvojno ploščo in razhroščevalnik.

V podjetju iSYSTEM Labs želimo oddaljeno dostopati do testne aplikacije, razvojne plošče in razhroščevalnika preko različnih vmesnikov. Potrebujemo testno okolje, ki bo to omogočalo.

 

Razvij strojno in programsko opremo, ki bo:

 • Povezala oddaljene priključene naprave preko navideznega privatnega omrežja (VPN) na interno mrežo podjetja
 • Implementirala omrežni vmesnik API za:
  • Nadzor dveh vtičnic AC, ki bosta omogočali prižiganje/ugašanje testne opreme
  • Dostop do testne opreme preko Etherneta
  • Komunikacija s testno opremo preko vmesnika UART

 

Zaželena znanja:

 • Osnovno znanje operacijskega sistema Linux
 • Osnovno znanje programskih jezikov C / C++

Zaključena dela:

Optimizacija prenosov podatkov v bliskovni pomnilnik vgrajenih naprav

Diplomsko delo, ki je bilo opravljeno na Fakulteti za elektrotehniko, obravnava merjenje hitrosti prenašanja podatkov v notranji in zunanji bliskovni pomnilnik mikrokrmilnikov in naprav SoC preko UMI monitorjev. UMI monitor je program, ki se naloži v notranji statični pomnilnik naprave in upravlja osnovne operacije bliskovnih pomnilnikov, kot so pisanje, branje itd.

Meritve so bile namenjene pregledu vpliva parametrov UMI programa na čas zapisovanja podatkov. Na podlagi teh meritev je bil razvit program, ki lahko določi optimalne nastavitve za posamezen UMI monitor program.

Optimizacija zagona operacijskega sistema GNU/Linux na vgrajenih sistemih

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko je bila uspešno zaključena diplomska naloga, ki je obravnavala optimizacijo zagona in vzpostavitev razvojnega sistema (ang. toolchain) za gradnjo GNU/Linux OS.

Čas zagona operacijskega sistema in aplikacije na vgrajenih sistemih je običajno kritičnega pomena. Aplikacije pogosto tečejo na posebni različici sistema GNU/Linux, ki je namenjena vgrajenim sistemom, kjer pa čas zagona ni optimalen.

S pomočjo razvojnih orodij iSYSTEM je bil najprej diagnosticiran zagon sistema od zaganjalnika prve stopnje (ang. First Stage Boot Loader) do uporabniške aplikacije. Sledila je časovna optimizacija zaganjalnika U-Boot ter jedra operacijskega sistema GNU/Linux z vsemi razpoložljivimi orodji. Čas zagona na konkretnem Avnet ZedBoard vgrajenem sistemu je bil zmanjšan z začetnih 35 sekund na 1 sekundo.