Nagradna igra JobFair 2021

Zadeni NUCLEO Razvojne plošče!

1x STM32F767 Nucleo-144

2x STM32F303 Nucleo-32

2x iSYSTEM majica

Pravila nagradne igre JobFair 2021

1. Organizator in trajanje nagradne igre

Organizator nagradne igre »JobFair2021« (v nadaljevanju: nagradna igra) je iSYSTEM Labs d.o.o., Brodišče 18, 1236 Trzin, davčna številka: SI64425606, matična številka: 5700272000 (v nadaljevanju: organizator).  Nagradna igra traja od 8.3.2021 do vključno 14.3.2021. Žrebanje bo potekalo v ponedeljek, 15.3.2021.

 

2. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Evropski uniji, ki bodo v času nagradne igre (od ponedeljka, 15.3.2021, do nedelje, 14.3.2021, 23:59) všečkale iSYSTEM Labs Facebook stran dosegljivo na naslovu: https://www.facebook.com/iSYSTEMLabs/ . V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.

 

3. Nagradni sklad

Sodelujoči v nagradni igri se bodo potegovali za sledeče nagrade:

1x Razvojna plošča STM32F767 Nucleo-144 v vrednosti 28,35€

2x Razvojna plošča STM32F303 Nucleo-32 v vrednosti 10,81€

2x iSYSTEM majica v vrednosti 7,3 €

 

4. Izbor nagrajencev

Datum

Kraj

Potek

15.3.2021

iSYSTEM Labs d.o.o., Brodišče 18, 1236 Trzin

Žrebanje bo opravila komisija tako, da bo član komisije izžrebal enega sodelujočega, ki je v času nagradne igre všečkal iSYSTEM Labs Facebook stran, ki bo prejel:

  • 1x Razvojna plošča STM32F767 Nucleo-144 v vrednosti 28,35€
  • 2x Razvojna plošča STM32F303 Nucleo-32 v vrednosti 10,81€
  • 2x iSYSTEM majica v vrednosti 7,3 €

 

5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

O izidu žreba izvedenega na sedežu podjetja bodo sodelujoči obveščeni prek Facebook-a v treh (3) delovnih dneh po izboru, nagrajenec pa bo objavljen tudi na  iSYSTEM Labs Facebook strani.

Prevzem nagrade bo potekal po dogovoru z nagrajencem. 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženec izpolnjuje pogoje iz 2. člena ter soglaša s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da je izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu v roku 3 dni posreduje podatke, potrebne za prevzem nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj prebivališča).

Po preteku omenjenega roka, se nagrada ne podeli, nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati prevzem nagrade. Za neprevzeto nagrado se izbor ne ponovi. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče izplačati v denarju.

 

6. Davčne obveznosti

Plačilo akontacije dohodnine za prejete nagrade je obveznost organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrad obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%.

Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajencev.

 

7. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Navedeni osebni podatki bodo uporabljani za namen identifikacije nagrajenca in morebitnega pošiljanja nagrade.

Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek, elektronski naslov. 

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za katerikoli namen, in sicer na e-poštni naslov info@isystem.si.

 

8. Splošni pogoji sodelovanja

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, kar potrdi z všečkom iSYSTEM Labs Facebook strani v okviru JobFair dogodka. Nagrajenec in celotna pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu nagradne igre in so na vpogled dostopna na sedežu organizatorja. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s to nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pogojev te nagradne igre. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu nagradne igre.