iSYSTEM iZZIV

Reši e-mobilni problem z vgrajenim sistemom

Denarni sklad 2000€

Kako sodelovati?

 1. Definiraj problem na področju e-mobilnosti

V času, ko mimo nas vozijo različna električna vozila od skuterjev in rolk do samovozečih avtomobilov, se zagotovo najde problem, ki se ga da rešiti z izdelavo vgrajenega sistema.

Nekaj idej:
 • Smerniki na kolesu ali na čeladi
 • ABS na kolesu
 • Avtomatske prestave na e-kolesu
 • Avtomatsko parkiranje
 • Električna rolka

Še bolj pa se veselimo idej, na katere sami nismo pomislili.

 2. Sestavi ekipo

Na tekmovanje se lahko prijavijo ekipe študentov, ki jih sestavljajo 1, 2 ali največ 3 člani. Vsaka ekipa si izbere mentorja s fakultete. Več o mentorjih spodaj lahko najdeš spodaj. 

 3. Zastavi rešitev

Ko imaš problem definiran, vklopi svoje inženirske veščine in začrtaj plan svojega projekta.

Ta naj vključuje:
 • Predstavitev problema
 • Opis predlagane rešitve
 • Blokovno shemo
 • Okvirni časovni potek projekta

Projektni plan je lahko predstavljen v poljubnem formatu: predstavitveni dokument, ppt prezentacija, video. Primer prijave si lahko ogledaš tukaj

 4. Prijavi svoj projekt

Ko imaš načrt za projekt pripravljen, se prijavi na tekmovanje do vključno 2.12.2020 s spletno prijavnico.

Kaj imaš na voljo?

Mentorji:

Fakulteta za elektrotehniko:
 • Izr. prof dr. Marko Jankovec, univ. dipl. inž. el.
 • Izr. prof dr. Matej Možek, univ. dipl. inž. el.
 • Doc. dr. Aleksander Sešek, univ. dipl. inž. el.
 • Izr. prof. dr. Andrej Trost, univ. dipl. inž. el.
Fakulteta za računalništvo in informatiko:
 • Izr. prof. dr. Patricio Bulić, dr. rač. in inf. in univ. dipl. inž. el.
 • Prof. dr. Branko Šter, univ. dipl. inž. el. 
 • Viš. pred. dr. Robert Rozman, dr. rač. in inf. 

Razvojne plošče:

Avnet Silica
 • OM40002
 • OM13070
 • nRF52 DK
 • nRF52840 DK
 • nRF52840 dongle
 • MBed NXP LPC11U24

 

 • Spartan-6 LX16
 • Spartan SP605
 • Spartan-6 LX150T
STMicroelectronics
 • NUCLEO-F410RB
 • NUCLEO-L010RB
 • STM32H750B-DK
 • NUCLEO-G070RB
 • NUCLEO-H755ZI-Q
 • STM32F723E-DISCO

 

 

 

 

 

 

Na voljo so vam zgoraj omenjene razvojne plošče, ki jo lahko po končanem projektu tudi obdržite. Projekt pa lahko razvijate tudi na lastnih razvojnih ploščah. 

Drobni material:

Nakup elektronskih komponent v iC elektronika v vrednosti 50 €.

Pravila tekmovanja

1. Organizator

Organizator tekmovanja je podjetje iSYSTEM Labs d.o.o., ki zagotavlja nagradni sklad v višini 2.000€.

2. Partnerji

Partnerja sta Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za računalništvo in informatiko. Vsaki ekipi zagotavljata mentorja, ki spremlja zastavljene mejnike projekta in svetuje pri izvedbi.

3. Sponzorji

Sponzorji tekmovanja zagotavljajo udeležencem tekmovanja predstavljene razvojne plošče in drobni material v navedeni višini.

Sponzorji so:
 • iC elektronika
 • STMicroelectronics
 • Avnet Silica

4. Zahteve projekta

Tema projekta je razvoj vgrajenega sistema s področja mobilnosti.

Minimalne zahteve:
 • Aplikacija na mikrokontrolerju ali FPGA-ju
 • 1 senzor
 • 1 aktuator

Na podlagi zahtevnosti in inovativnosti bo izbranih do 10 projektov, za katere bo na voljo opisana podpora (mentor, razvojna plošča, drobni material).

5. Časovni potek

Datum Opis
2.11.2020 Objava tekmovanja - odprte prijave
20.11.2020 Predstavitev tekmovanja in mentorjev preko spletne konferenčne platforme z vprašanji študentov
2.12.2020 Rok za prijavo projektov
7.12.2020 Obvestilo o izbranih projektih
1.5.2021 Rok za izvedbo in oddajo poročil
12.5.2021 Predstavitev zaključenih projektov in razglasitev zmagovalcev

6. Končno poročilo

Po zaključku projekta se pripravi končno poročilo (~7-10 strani), ki naj vključuje:
 • Razvojno poročilo
  • Opis problema
  • Opis rešitve z blokovnim diagramom
  • Opis implementacije rešitve z izbrano strojno opremo
  • Opis težav (vsaj 3) in rešitev, na katere ste naleteli tekom izvedbe projekta
 • Testno poročilo
  • Opis izvedenih Unit testov
  • Opis izvedenih integracijskih testov
  • Opis napak, ki ste jih odkrili s testiranjem

7. Predstavitev projekta

Če bodo okoliščine dovoljevale bo predstavitev projektov potekala v živo na sedežu podjetja iSYSTEM Labs, Brodišče 18, Trzin. Sicer se predstavitev izvede na daljavo preko spletne konferenčne platforme.

Predstavitev naj bo v obliki demonstracije v živo s pomočjo multimedijske predstavitve (ppt, video) dolžine do 10 minut.

8. Razglasitev zmagovalcev in razdelitev nagradnega sklada

Zmagovalci tekmovanja bodo razglašeni po predstavitvi projektov.

Prva nagrada: 1.000 EUR (bruto) / ekipo

Druga nagrada: 600 EUR (bruto) / ekipo

Tretja nagrada: 400 EUR (bruto) / ekipo

9. Kriteriji ocenjevanja

Kriterij Procent Opis
Ideja 10 %
 • Inovativnost (5%)
 • Zapletenost problema, ki se ga rešuje (5%)
Predstavitev problema 10 %
 • Opis problema  (5%)
 • Opis rešitve za navedeni problem (5%)
Predstavitev rešitve 15 %
 • Razumevanje težav  (5%)
 • Jasnost opisa (5%)
 • Možnosti za izboljšave (5%)
Implementacija rešitve 50 %
 • Gospodarno razpolaganje z viri (10%)
 • Blokovni diagrami (10%)
 • Tehnike izvedbe (10%)
 • Zaključenost (10%)
 • Robustnost rešitve (10%)
Projektno vodenje 15 %
 • Upoštevanje zastavljenih mejnikov projekta (5%)
 • Dokumentacija (5%)
 • Kakovost projektnega vodenja (5%)

10. Udeleženci tekmovanja

Tekmovanja se lahko udeležijo študentje, ki so se pripravljeni lotiti opisanega izziva. Zaradi zagotavljanja objektivnega ocenjevanja predstavljenih projektov se tekmovanja ne morejo udeležiti:
 • Bližnji sorodniki zaposlenih v podjetju iSYSTEM Labs ter na FE in FRI (otroci in sorojenci)
 • Študentje, ki so v podjetju iSYSTEM Labs v zadnjih 6 mesecih opravljali obvezno prakso oz delali preko študentskega servisa

11. Izvedba tekmovanja

Organizator si pridržuje pravico, da tekmovanja ne izvede, če je število prijavljenih projektov, ki zadoščajo minimalnim zahtevam navedenih pod točko 4, manjše od pet.

Imaš vprašanje?

Piši nam na isystem.izziv@isystem.si!